Asian Film Festival Barcelona + OFF-FESTIVAL

Publicado el 19 de septiembre de 2019

Dins del que es coneix com l’OFF-FESTIVAL, B The Travel Brand Xperience es converteix aquest any per primera vegada en una seu de l’Asian Film Festival Barcelona | AFFBCN 2019 per a la projecció de sis documentals que també competeixen en les diferents seccions del festival. Aquestes produccions seran presentades per CASA ASIA i seguint la seva projecció tindrà lloc un col·loqui. Aquestes pel·lícules tracten diferents temes relacionats amb la vida dels habitants dels països als quals resideixen. Per tant, són com finestres a llocs als quals no tenim accés habitualment, a través de la imatge en moviment. Afganistan, Bangladesh, Cambodja, Indonèsia, el Japó i Laos són els protagonistes d’aquests documentals, que al seu torn ens permeten abordar aspectes diversos de la vida quotidiana d’aquests països des de diferents perspectives, convidant-nos a descobrir llocs, comunitats, individus i circumstàncies que finalment són complementàries i contribueixen al coneixement d’aquelles situacions que intenten abastar.

Dentro de lo que se conoce como el OFF-FESTIVAL, B The Travel Brand Xperience se convierte este año en una sede del Asian Film Festival Barcelona | AFFBCN 2019 por primera vez para la proyección de seis documentales que también compiten en las diferentes secciones del festival. Dichas producciones serán presentadas por CASA ASIA y a continuación de su proyección se celebrará un coloquio. Estas películas tratan diferentes temas relacionados con la vida de los habitantes de los países en los que residen. Por lo tanto, son como ventanas a lugares a los que no tenemos acceso habitualmente, a través de la imagen en movimiento. Afganistán, Bangladesh, Camboya, Indonesia, Japón y Laos son los protagonistas de estos documentales, que a su vez nos permiten abordar aspectos diversos de la vida cotidiana de estos países desde diferentes perspectivas, invitándonos a descubrir lugares, comunidades, individuos y circunstancias que finalmente son complementarias y contribuyen al conocimiento de aquellas situaciones que intentan abarcar.

 

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *