B THE TRAVEL BRAND&CATAI AMB D.O.

Publicado el 5 de octubre de 2020

LA VINYA MÉS GRAN DEL MÓN

Aquest mes iniciem un cicle amb denominació d’origen. Volem apropar-vos el món del vi a Espanya, ple d’història, cultura i gaudi, a través de tres fòrums online, en companyia d’una persona que viu la cultura del vi amb passió: Susana Munilla.

De la seva mà, descobrirem vinyes espanyoles ubicades per tota la geografia i jalonades per múltiples rius com el Duero a la vessant atlàntica i per l’Ebre, que acaba en el vessant mediterrani, al Mare Nostrum, on es troba l’origen de la vinya, bressol de la cultura vitivinícola al món.

A Espanya, la vinya és el tercer cultiu en importància després de l’olivera i el cereal, on hi ha en producció gairebé 1 milió d’hectàrees de vinya. Al món hi ha més de 10.000 varietats de raïm i només 30 varietats ocupen el 90% de la superfície total. Parlarem en més profunditat de dos varietats negres autòctones d’Espanya i d’on es cultiven: ull de llebre i garnatxa.

Dilluns, 5 d’octubre, a les 19:00h – Espanya, una festa de raïms. Susana ens parlarà de la història de la cultura vitivinícola a casa nostra, des de l’antiga Grècia, que va les seves bases, fins a l’Imperi Romà, que va estendre el cultiu de la vinya per tot Europa.

Dilluns, 16 de novembre, a les 19:00h – Ull de llebre. Ull de llebre és la varietat de raïm negre més plantada a Espanya, que ens ofereix una àmplia gamma de vins vius, fins i intensos depenent de molts paràmetres geogràfics i, per descomptat, de l’ factor humà.

Dilluns, 14 de desembre, a les 19:00h – Garnatxa. La Garnatxa té el seu remot origen a la Mediterrània Oriental ia Espanya va trobar casa assentant-se en zones molt dures, seques i desèrtiques, oferint càlids i rotunds vins.

Viatgera inquieta des de molt jove, Susana Munilla decideix entrar al sector de el vi en els anys 90 després de diversos anys treballant en l’àrea de màrqueting. Així, es trasllada a la Rioja Alabesa per treballar en un grup de cellers amb l’objectiu de promocionar i exportar els seus vins arreu del món. Des de llavors, ha estat dedicada a treballar en projectes d’aquests àmbits, per donar a conèixer al món el gran patrimoni vitivinícola espanyol.

A més, ha desenvolupat programes d’enoturisme per donar a conèixer zones de vi a grups d’espanyols amb inquietuds per descobrir altres llocs i altres formes de fer vi.

Com a especialista tot terreny i versàtil, col·labora amb organismes, cellers i l’Associació espanyola de vins ecològics, a més de donar xerrades, realitzar presentacions i tastos, i impartir classes de màrqueting agroalimentari a centres educatius.

___________________________________

Este mes iniciamos un ciclo con denominación de origen. Queremos acercaros el mundo del vino en nuestro país, lleno de historia, cultura y disfrute, a través de tres fórums online, en companyia de alguien que vive el vino con pasión: Susana Munilla.  

De su mano, descubriremos viñedos españoles ubicados por toda la geografía y jalonados por múltiples ríos como el Duero en la vertiente atlántica y por el Ebro que termina en la vertiente mediterránea, en el Mare Nostrum, donde se encuentra el origen de la vid, cuna de la cultura vitivinícola en el mundo.

En España, la vid es el tercer cultivo en importancia tras el olivo y el cereal, donde hay en producción casi 1 millón de hectáreas de viñedo. En el mundo existen más de 10.000 variedades de uvas y solo 30 variedades ocupan el 90% de la superficie total. Hablaremos en más profundidad de dos variedades tintas autóctonas de España y donde se cultivan: tempranillo y garnacha.

Lunes, 5 de octubre, a las 19:00h – España, una fiesta de uvas. Susana nos hablará de la historia de la cultura vitivinícola en nuestro país, desde la antigua Grecia, que sentó sus bases, hasta el Imperio Romano, que extendió el cultivo de la vid por toda Europa.

Lunes, 16 de noviembre, a las 19:00h – Tempranillo: Tempranillo es la variedad de uva tinta más plantada en España, que nos ofrece una amplia gama de vinos vivos, finos e intensos dependiendo de muchos parámetros geográficos y, por supuesto, del factor humano.

Lunes, 14 de diciembre, a las 19:00h – Garnacha: La Garnacha tiene su remoto origen en el Mediterráneo Oriental y en España encontró su casa asentándose en zonas muy duras, secas y desérticas, ofreciendo cálidos y rotundos vinos.

SOBRE SUSANA MUNILLA

Viajera inquieta desde muy joven, Susana Munilla decide entrar en el sector del vino en los años 90 después de varios años trabajando en el área del marketing. Así, se traslada a la Rioja Alavesa para trabajar en un grupo de bodegas con el objetivo de promocionar y exportar sus vinos por todo el mundo. Desde entonces, ha estado dedicada a trabajar en proyectos de estos ámbitos, para dar a conocer al mundo el gran patrimonio vitivinícola español.

Además, ha desarrollado programas de enoturismo para dar a conocer zonas de vino a grupos de españoles con inquietudes por descubrir otros lugares y otras formas de hacer vino.

Como especialista todoterreno y versátil, colabora con organismos, bodegas y la Asociación española de vinos ecológicos, además de dar charlas, realizar presentaciones y catas, e impartir clases de marketing agroalimentario en centros educativos. 

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *