Publicado el 17 de abril de 2018

«Ch’alla» és un projecte de fotografia participativa realitzat a l’estiu de 2016 per nou habitants de la comunitat de ch’alla de la Illa del Sol a Bolívia.

Des del punt de partida de la pregunta Què és important per a tu? els autors: Antonio Ticona, Benita Ticona, Eusebio Mendoza, Hugo Ticona, Jessica Ramos, Juana Arias. Nelson Mamani, Noel Ramos i Rita payé, han narrat a través de la fotografia la seva vida en primera persona, reflexionat sobre els seus costums i cosmovisió de l’illa.

El resultat d’aquests tallers ha estat la creació col·lectiva d’una exposició que recreés la seva forma de vida, aprofundint en aspectes tan diversos com el paisatge, la família, la memòria, els ancestres o la vida a la comunitat.

Ha estat dissenyat i coordinat pels fotògrafs Ainhoa ​​Vall i Eugeni Gay amb el suport de la donació de càmeres de Fujifilm Espanya.

L’Illa del Sol es troba a la vora del llac Titicaca a 3800m d’altitud. Antic lloc sagrat dels Incas, avui dia està habitada per tres comunitats aimares. El projecte s’ha desenvolupat en ch’alla, la comunitat del centre de l’illa.

A dues hores en vaixell de la ciutat més propera, s’ha mantingut relativament aïllada durant molt de temps, fins a l’entrada del turisme i les llanxes a motor no fa molts anys.

Viuen en harmonia amb la terra, conreen, pasturen i pesquen, el llac els dóna vida. Manté ritus ancestrals com sacrificis de flames o cerimònies nocturnes a la part alta de les muntanyes.

La comunitat de ch’alla és la més gran de les tres, hi viuen unes 800 persones, i és la que menys impacte del turisme ha tingut. La seva estructura social es basa en la comunitat tenint aquesta tota la representació política sota càrrecs que roten cada any.

L’objectiu d’aquest projecte ha estat el de generar un espai d’experimentació i d’exploració creativa a través de la fotografia, aproximant el llenguatge fotogràfic als participants com un nou camp de coneixement, tant artístic com de documentació del seu propi entorn.

Una cultura on el coneixement ha passat de generació en generació a través de la tradició oral i dels teixits, s’ha documentat fotogràficament per primera vegada la vida i els costums de la comunitat narrada en primera persona pels seus propis habitants.

__________________

“Ch’alla” es un proyecto de fotografía participativa realizado en verano de 2016 por nueve habitantes de la comunidad de Ch’alla de la Isla del Sol en Bolivia.

Bajo el punto de partida de la pregunta ¿Qué es importante para ti? los autores: Antonio Ticona, Benita Ticona, Eusebio Mendoza, Hugo Ticona, Jessica Ramos, Juana Arias. Nelson Mamani, Noel Ramos y Rita Payé, han narrado a través de la fotografía su vida en primera persona, reflexionado sobre sus costumbres y cosmovisión de la isla.

El resultado de estos talleres ha sido la creación colectiva de una exposición que recrease su forma de vida, profundizando en aspectos tan diversos como el paisaje, la familia, la memoria, los ancestros o la vida en la comunidad.

Ha sido diseñado y coordinado por los fotógrafos Ainhoa Valle y Eugeni Gay con el apoyo de la donación de cámaras de Fujifilm España.

La Isla del Sol se encuentra a orillas del lago Titicaca a 3800m de altitud. Antiguo lugar sagrado de los Incas, hoy en día está habitada por tres comunidades aymaras. El proyecto se ha desarrollado en Ch’alla, la comunidad del centro de la isla.

A dos horas en barco de la ciudad más cercana, se ha mantenido relativamente aislada durante mucho tiempo, hasta la entrada del turismo y las lanchas a motor no hace muchos años.

Viven en armonía con la tierra, cultivan, pastan y pescan, el lago les da vida. Mantiene ritos ancestrales como sacrificios de llamas o ceremonias nocturnas en lo alto de las montañas.

La comunidad de Ch’alla es la más grande de las tres, en ella viven unas 800 personas, y es la que menos impacto del turismo ha tenido. Su estructura social se basa en la comunidad teniendo esta toda la representación política bajo cargos que rotan cada año.

El objetivo de este proyecto ha sido el de generar un espacio de experimentación y de exploración creativa a través de la fotografía, aproximando el lenguaje fotográfico a los participantes como un nuevo campo de conocimiento, tanto artístico como de documentación de su propio entorno.

Una cultura donde el conocimiento ha pasado de generación en generación a través de la tradición oral y de los tejidos, se ha documentado fotográficamente por primera vez la vida y las costumbres de la comunidad narrada en primera persona por sus propios habitantes.

El projecte ha constat de tres etapes:

· Laboratori d’experimentació en què durant tres setmanes han après els principis bàsics de la fotografia i fonaments del llenguatge visual: Composició, retrat, autoretrat, sortides fotogràfiques i han pogut experimentar amb el maneig de la càmera digital i el procés més analògic de les instantànies de Fuji Instax.

Mitjançant l’exploració creativa i la pregunta «Què és per a tu important?» Els participants es van acostar al punt de partida des d’on treballar: ells mateixos i el relat de la seva pròpia història i punt de vista en primera persona.

· La generació del material, preparació prèvia (edició, proves d’impressió, etc) es va coordinar en conjunt entre els participants amb els fotògrafs facilitadors.

Aquest procés ha constat de 4 parts: una sèrie d’autoretrats, retrats entre ells, un projecte realitzat per cada un dels autors i una sortida conjunta al turó de Santa Bàrbara, una de les muntanyes més sagrades de l’illa, on es van retratar els «achachilas» (antics savis els «esperits» romanen en cadascuna de les muntanyes de l’illa)

· A finals d’agost de 2016 es va realitzar una exposició col·lectiva a la Illa del Sol a la seu de la Comunitat que va consistir en la creació col·lectiva d’una instal·lació que va recrear la seva forma de vida, cosmovisió i costums de l’illa. Les fotos van ser realitzades , editades i muntades pels mateixos participants en tot moment amb l’assessorament dels facilitadors del projecte.

D’aquesta manera els participants es van veure involucrats com a autors i artistes del propi procés i van compartir la seva experiència amb la resta de comunarios i els turistes que visiten l’illa generant nous vincles entre ells.

Aquesta edició d’imatges és la que serà exposada a la sala de B-Travel.

____________________

El proyecto ha constado de tres etapas:

·       Laboratorio de experimentación en el que durante tres semanas han aprendido los principios básicos de la fotografía y fundamentos del lenguaje visual: Composición, retrato, autorretrato, salidas fotográficas y han podido experimentar con el manejo de la cámara digital y el proceso más analógico de las instantáneas de Fuji Instax.                 

Mediante la exploración creativa y la pregunta “¿Qué es para ti importante?” los participantes se acercaron al punto de partida desde donde trabajar: ellos mismos y el relato de su propia historia y punto de vista en primera persona.

·       La generación del material, preparación previa (edición, pruebas de impresión, etc) se coordinó en conjunto entre los participantes con los fotógrafos facilitadores.

Este proceso ha constado de 4 partes: una serie de autorretratos, retratos entre ellos, un proyecto realizado por cada uno de los autores y una salida conjunta al cerro de Santa Bárbara, una de las montañas más sagradas de la isla, donde se retrataron los “achachilas» (antiguos sabios cuyos “espíritus” permanecen en cada una de las montañas de la isla)

·       A finales de agosto de 2016 se realizó una exposición colectiva en la Isla del Sol en la sede de la Comunidad que consistió en la creación colectiva de una instalación que recreó su forma de vida, cosmovisión y costumbres de la Isla. Las fotos fueron realizadas, editadas y montadas por los propios participantes en todo momento con el asesoramiento de los facilitadores del proyecto.

De esta manera los participantes se vieron involucrados como autores y artistas del propio proceso y compartieron su experiencia con el resto de comunarios y los turistas que visitan la isla generando nuevos vínculos entre ellos.

Esta edición de imágenes es la que será expuesta en la sala de B-Travel.

 

 

 

 

 

 

 

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *