Publicado el 27 de noviembre de 2020

COM EXPLICAR UNA HISTÒRIA

Què diferencia una bona fotografia d’una gran història?  El curs d’Storytelling està concebut perquè amants i iniciats en la fotografia aprenguin  a explicar històries prenent com a base la construcció d’una sèrie fotogràfica.

L’encarregat d’impartir aquest curs serà Javier Corso, fotògraf, fundador  director d’OAK STORIES, productora especialitzada en projectes documentals, i National Geographical Explorer.

Al llarg de les sessions teòriques parlarem de narrativa visual, així com dels diferents ritmes i estructures amb els que podem crear una sèrie basada en imatges. La finalitat de tot plegat és aprendre a potenciar la nostra capacitat narrativa, millorant les nostres habilitats amb la càmera per tal de guiar i conectar a l’espectador amb la història, posant totes les nostre eines a favor del tema que volem explicar. Es farà especial èmfasi en els processos de planificació (investigació i storyboard) i edició (selecció i ordre) a l’hora de crear una història.

El curs consistirà en una sèrie de quatre sessions teòriques la finalitat de les quals és ampliar els horitzons fotogràfics d’aquelles que ha estàn familiaritzats amb la captura d’imatges a través de qualsevol suport, ja sigui una càmera analògica, digital, telèfon o tablet.

SESSIONS:

1. De la icona a la sèrie: En aquesta primera sessió, parlarem de les diferències entre imatge icònica i la construcció d’una sèrie fotogràfica, posant exemples de diferents projectes i debatint sobre la seva realització i contingut. 

2. Narrativa visual: Aquesta sessió està dirigida a parlar dels diferents tipus de narratives visuals, comparant el llenguatge fotogràfic amb el del cinema o el còmic, i com la influència d’altres disciplines artístiques i medis d’expressió ens ajuden a l’hora d’explicar històries amb la nostra càmera.

3. El poder de l’Storytelling: En la tercera sessió farem èmfasi en el poder de la fotografia per explicar històries i com la càmera és una eina excepcional per conectar-nos al món que ens envolta. On resideix la força de les imatges que generem? Com busco i plantejo un nou tema per explicar amb fotografies?

4. Edició i postproducció: Finalitzem el taller amb una sessió en la qual s’explicaran les diferències entre edició i postproducció d’imatges, i com ambdós processos han de treballar-se sempre a favor de la temàtica que el fotògraf ha decidit retratar, sacrificant la individualitat de la icona en benefici del conjunt de la sèrie.

 

SOBRE JAVIER CORSO

Javier Corso (1989) és fotògraf, fundador i director d’OAK STORIES i National Geographic Explorer. El seu treball fotogràfic neix de la necessitat de comunicar aspectes de la condició humana a través d’històries locals de menor escala.

Va començar a treballar com a fotògraf documental el 2011, publicant en mitjans com National Geographic, Al Jazeera, TIME Lightbox, revista GEO, VICE, PAPER (El Mundo), El País, revista 7K o Revista 5W. Entre els centres culturals que han acollit i exhibit els seus projectes, destaquen els següents: l’Institut Cervantes de Nova York, el Museu d’Arts Fotogràfiques de Florida, el Cercle de Belles Arts (Madrid), al Palau Robert (Barcelona) i el Festival Internacional PHOTON (València). La seva obra forma part de l’exposició itinerant «Creadors de Consciència» comissariada per Juan Manuel Castro Prieto i Chema Conesa, que recopila el treball de 40 autors sota el tema «Fotògrafs compromesos».

En 2018 va ser nominat per al Programa de Talent Global de World Press Photo 6×6 i el seu projecte Matagi, que hem exposat a B the travel brand Xperience, va rebre la Beca de Carrera Primerenca de la National Geographic Society. El 2020 va ser seleccionat per formar part de el Programa de Lideratge de National Geographic.

Actualment dirigeix ​​OAK STORIES, una productora formada per narradors especialitzats en el desenvolupament de projectes documentals duts a terme per equips multidisciplinaris. Des 2019, OAK treballa com a agència creativa i productora per National Geographic Partners (Espanya) i altres empreses i organitzacions com Nacions Unides.

 

__________________________________

CÓMO CONTAR UNA HISTORIA

¿Qué diferencia una buena fotografía de una gran historia? El curso de fotografía de Storytelling está concebido para que amantes e iniciados en la fotografía aprendan a contar historias en base a la construcción de una serie fotográfica.

El encargado de impartir este curso será Javier Corso, fotógrafo, fundador y director de OAK STORIES, productora especializada en proyectos documentales, y National Geographical Explorer.

A lo largo de las sesiones teóricas hablaremos de narrativa visual, así como de los distintos ritmos y estructuras con los que podemos crear una serie basada en imágenes. La finalidad de todo ello es aprender a potenciar nuestra capacidad narrativa, mejorando nuestras habilidades con la cámara para guiar y conectar al espectador con la historia, poniendo todas nuestras herramientas a favor del tema que queremos contar. Se hará especial hincapié en los procesos de planificación (investigación y storyboard) y edición (selección y orden) a la hora de crear una historia.

El curso consistirá en una serie de cuatro sesiones teóricas cuya finalidad es ampliar los horizontes fotográficos de aquellos que ya están familiarizados con la captura de imágenes a través de cualquier soporte, ya sea cámara analógica, digital, teléfono o tablet.

Sesiones:

1 Del icono a la serie: En la primera sesión hablaremos de las diferencias entre la imagen icónica y la construcción de una serie fotográfica, poniendo ejemplos de diferentes proyectos y debatiendo sobre su realización y contenido. 

2 Narrativa visual: Esta sesión está dirigida a hablar de los distintos tipos de narrativas visuales, comparando el lenguaje fotográfico con el del cine o el cómic, y como la influencia de otras disciplinas artísticas y medios de expresión nos ayudan a la hora de contar historias con nuestra cámara. 

3 El poder del Storytelling: En la tercera sesión haremos hincapié en el poder de la fotografía para contar historias y cómo la cámara es una herramienta excepcional para conectarnos al mundo que nos rodea. ¿Dónde reside la fuerza de las imágenes que generamos? ¿Cómo busco y planteo un nuevo tema para contar con fotografías?

4 Edición y postproducción: Terminamos el curso con una sesión en la que se explican las diferencias entre edición y postproducción de imágenes, y como ambos procesos deben trabajarse siempre a favor de la temática que el fotógrafo ha decidido retratar, sacrificando la individualidad del icono en pos del conjunto de la serie.

SOBRE JAVIER CORSO

Javier Corso (1989) es fotógrafo, fundador y director de OAK STORIES y National Geographic Explorer. Su trabajo fotográfico nace de la necesidad de comunicar aspectos de la condición humana a través de historias locales de menor escala.

Comenzó a trabajar como fotógrafo documental en 2011, publicando en medios como National Geographic, Al Jazeera, TIME Lightbox, revista GEO, VICE, PAPEL (El Mundo), El País, revista 7K o Revista 5W. Entre los centros culturales que han acogido y exhibido sus proyectos, destacan los siguientes: el Instituto Cervantes de Nueva York, el Museo de Artes Fotográficas de Florida, el Círculo de Bellas Artes (Madrid), el Palau Robert (Barcelona) y el Festival Internacional PHOTON (Valencia). Su obra forma parte de la exposición itinerante «Creadores de Conciencia» comisariada por Juan Manuel Castro Prieto y Chema Conesa, que recopila el trabajo de 40 autores bajo el tema «Fotógrafos comprometidos».

En 2018 fue nominado para el Programa de Talento Global de World Press Photo 6×6 y su proyecto MATAGI, que hemos expuesto en B the travel brand Xperience, recibió la Beca de Carrera Temprana de la National Geographic Society. En 2020 fue seleccionado para formar parte del Programa de Liderazgo de National Geographic.

Actualmente dirige OAK STORIES, una productora compuesta por narradores especializados en el desarrollo de proyectos documentales llevados a cabo por equipos multidisciplinares. Desde 2019, OAK trabaja como agencia creativa y productora para National Geographic Partners (España) y otras empresas y organizaciones como Naciones Unidas.

 

 

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *