Publicado el 21 de febrero de 2020

Casa Asia i B the travel brand Xperience Barcelona amb la col·laboració de Hong Kong Economic and Trade Office de Bruseles i Cathay Pacific organitzen el cicle de conferències que sota el títol El Viatge Narrat explorarà la relació entre el viatge i la literatura a través de l’experiència d’escriptors que viatgen escribint o escriuen viatjant. Amb el format d’un diari o de qualsevol altre gènero narratiu, el subjecte del viaje intenta transmetre la seva vivència del paisatge i el territori, amb la passió del descubriment. La introducció a aquest ciclo es farà en base als relats literaris d’autors clàssics i contemporanis dels siglos XX i XXI, que s’han convertit en referents ineludibles dels viatgers que, com ells, volen conèixer a l’altre, aquell que es converteix en extranger quan surt del seu país per visitar altres llocs i habitar-lo temporalment. Es tractarà de recordar a escriptors com Paul Theroux, Colin Thubron, Norman Lewis, Mark Twain o Nicolas Bouvier abans que alguns com Ana Briongos, Jesús Aguado o Gabi Martínez ens facin coneixedors de la seva experiència subjectiva del vaitge i la seva transmisió a través de l’escriptura, convertint el fet de viatjar en un acontexeiment literari.

Dimarts, 10 de març a les 19h. Introducció a El Viatge Narrat.

A càrrec de Menene Gras Balaguer, directora de Cultura i Exposicions de Casa Asia i directora de l’Asian Film festival Barcelona | AFFBCN, compta amb més de mig centenar de llibres als quals suma els textes i articles de diverses revistes, publicacions i catàlegs, i ha estat comisaria en diverses exposicions. En aquesta ocasió, ens parlarà, a mode introductori, dels relats literaris que autors clàssics i contemporanis dels segles XX i XXI, que s’han convertit en referents ineludibles daltres viatgers que, com ells, volen conèixer a l’altre: Paul Theroux, Colin Thubron, Norman Lewis, Mark Twain o Nicolas Bouvier.

Dilluns, 16 març a les 19h. El Viatge Narrat: Iran: els quaders de viatge d’una escriptora.

Ana Maria Briongos és llicenciada en Ciencies Físiques, escriptora i una incansable viatgera. Va ser alumna de literatura a la Universitat de Teheran i durant un període de quasi deu anys va treballar a Iran i Afganistan com assesora i intèrprete. Afincada a Barcelona, ha treballat a Interway, una organització internacional d’intercanvi d’estudiants. Actualment es dedica a escriure i a donar xerrades i conferències; a més de donar classes de refoç escolar a adolescents inmigrants com a voluntaria a la organització Bayt Al Thaqafa. És una bona coneixedora del món islàmic i declarada enamorada de l’arquitectura d’adobe, la poesia persa, dels basars, dels deserts, les muntanyes de l’Hindu Kush, les estepes de l’Asia Central i, sobretot, de les persones que viuen en aquests llocs. Entre les seves obres destaquen Un invierno en Kandahar i Negro sobre Negro, a través de les quals ens aproparà, en aquesta xerrada, a Iran i Afganistan.

 

 

Casa Asia y B the travel brand Xperience Barcelona con la colaboración del Hong Kong Economic and Trade Office de Bruselas y Cathay Pacific organizan el ciclo de conferencias que bajo el título El Viaje Narrado explorará la relación entre el viaje y la literatura a través de la experiencia de escritores que viajan escribiendo o escriben viajando. En el formato de un diario o de cualquier otro género narrativo, el sujeto del viaje intenta transmitir su vivencia del paisaje y del territorio, con la pasión del descubrimiento. La introducción a este ciclo se hará en base a los relatos literarios de autores clásicos y contemporáneos de los siglos XX y XXI, que se han convertido en referentes ineludibles de los viajeros que, como ellos, quieren conocer al otro, aquel que se convierte en extranjero cuando sale de su país para visitar otros lugares y habitarlo temporalmente. Se tratará de recordar a escritores como Paul Theroux, Colin Thubron, Norman Lewis, Mark Twain o Nicolas Bouvier antes de que algunos como Ana Briongos, Jesús Aguado o Gabi Martínez nos hagan conocedores de su experiencia subjetiva del viaje y su transmisión a través de la escritura, convirtiendo el hecho de viajar en un acontecimiento literario.

Martes, 10 de marzo a las 19h. Introducción a El Viaje Narrado.

A cargo de Menene Gras Balaguer, directora de Cultura y Exposiciones de Casa Asia y directora del Asian Film festival Barcelona | AFFBCN, cuenta con más de medio centenar de libros además de textos y artículos que distintas revistas, publicaciones y catálogos y ha sido comisaria en diversas exposiciones. En esta ocasión, nos hablará, a modo de introducción, de los relatos literarios que autores clásicos y contemporáneos de los siglos XX y XXI, que se han convertido en referentes ineludibles de los viajeros que, como ellos, quieren conocer al otro: Paul Theroux, Colin Thubron, Norman Lewis, Mark Twain o Nicolas Bouvier.

Lunes, 16 marzo a las 19h. El Viaje Narrado: Irán: los cuadernos de viaje de una escritora.

Ana María Briongos es licenciada en Ciencias Físicas, escritora y una incansable viajera. Fue alumna de literatura en la Universidad de Teherán y durante un período de casi diez años trabajó en Irán y en Afganistán como asesora e intérprete. Afincada en Barcelona, ha trabajado en Interway, una organización internacional de intercambio de estudiantes. Actualmente se dedica a escribir y a dar charlas y conferencias; además de dar clases de refuerzo escolar a adolescentes inmigrantes como voluntaria en la organización Bayt Al Thaqafa. Es una buena conocedora del mundo islámico y declarada enamorada de la arquitectura de adobe, la poesía persa, de los bazares, de los desiertos, de las montañas del Hindu Kush, de las estepas del Asia Central y, sobre todo, de las gentes que viven en esos lugares. Entre sus obras destacan Un invierno en Kandahar y Negro sobre Negro, a través de las cuales nos acercará, en esta charla, a Irán y Afganistán.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.