Fòrum en línia: Exploradors de l’extrem, una trobada amb tres viatgers polars

Comienza:
  12 de enero de 2021 19:00

Termina:
19:45

Detalles

Fecha:

  12 de enero de 2021

Hora:

19:00 - 19:45

Categoría del evento:

Avda. Diagonal, 512, Barcelona

Teléfono:

932097099


Añadir a mi calendario

Javier CachoFrancesc Bailón José Mijares protagonitzaran la tertúlia mensual de la Sociedad Geográfica Española i ens parlaran des de molt diverses òptiques d’exploració polar i de com es viu avui en aquestes regions extremes.

Javier Cacho és físic, investigador polar, divulgador científic i ha escrit alguns dels millors llibres i biografies sobre exploració polar. José Mijares és un dels més reconeguts especialistes en expedicions a llocs freds, alpinista, esquiador i bussejador, i viu des de fa 20 anys al nord de Noruega. Francesc Bailón és antropòleg especialitzat en els pobles àrtics i ha realitzat més de 35 expedicions a les regions polars.

En aquesta tertúlia parlarem de la història de conquesta de l'Àrtic i l'Antàrtida, de la seva experiència com a exploradors i viatgers per aquestes regions extremes i també dels reptes als quals s'enfronten les regions més fredes i inaccessibles del planeta. Per a què serveix avui explorar les zones àrtiques o l'Antàrtida? Quins perills aguaiten a aquests fràgils espais on ens juguem la sostenibilitat del planeta? Com viu avui el poble inuit i com s'ha adaptat als ràpids canvis globals? Per a què serveixen les bases científiques en aquestes zones?

Els tres participants en la tertúlia són membres de la SGE i acaben de rebre un dels premis que cada any atorga La exploradora, una associació alabesa, agermanada amb la SGE, dedicada a la promoció de la Geografia i els Viatges, i hereva directa de la primera Societat Geogràfica de casa nostra creada el 1868 per Manuel Iradier, l'explorador de Guinea.

La trobada serà moderada per Lola Escudero, secretària de la Societat Geogràfica Espanyola i responsable d'activitats, projectes i esdeveniments de la SGE; i Miguel Gutiérrez Garitano, viatger, explorador i escriptor, que ha portat a terme i liderat 12 expedicions des de 2003 a llocs remots i zones de conflicte.

Apunta’t a aquest fòrum online clickant aquí.

 

LOS INVITADOS

JAVIER CACHO

És escriptor, científic, físic i divulgador científic espanyol. Pioner a l'Antàrtida amb estudis sobre la capa d'ozó, va ser membre de la Primera Expedició Científica Espanyola a l'Antàrtida en 1986. Ha estat durant diverses campanyes Cap de la base Antàrtica Juan Carlos I. Destaca des de fa anys com a divulgador sobre la història de les exploracions polars, amb llibres sobre Shackelton, Nansen, etc. En dates recents s'ha convertit en el primer espanyol a donar el seu nom a una illa propera a el Pol Sud, ja que aquesta ha estat la decisió del Comitè Científic per a la Investigació de l'Antàrtida (SCAR). Es tracta d'un illot rocós proper a la Illa Snow, en les Shetland de Sud. Acaba de rebre la Medalla al Membre d'Honor de La Exploradora.

FRANCESC BAILÓN TRUEBA

És llicenciat en Antropologia cultural per la Universitat de Barcelona i titulat en Wilderness Guide Level 1 per l'European Wilderness Education School. Es dedica a l'estudi, investigació i divulgació dels pobles àrtics i de les cultures precolombines. Ha realitzat més de trenta-cinc expedicions a les regions polars i ha viatjat a més de 50 països. És guia cultural de viatges a l'Àrtic, ha escrit nombrosos articles i llibres i ha assessorat arts escèniques, obres de teatre, pel·lícules i documentals relacionats amb el poble Inuit. Acaba de rebre la Medalla La Exploradora a la seva trajectòria professional i personal.

JOSÉ MIJARES

Nascut a Palència, Jose Mijares és un dels més reconeguts especialistes en expedicions a llocs freds; alpinista, esquiador, pioner de packraft, bussejador... Viu al nord de Noruega on té la seva empresa turística des de fa 20 anys. Durant 11 anys va treballar com a guia turístic a Europa i nord d'Àfrica i des de molt jovenet ha estat viatjant al voltant de món fent expedicions en zones alpines i polars. Entre els seus múltiples viatges cal destacar els dos anys que va estar recorrent els Andes (91/92/93) o els quatre hiverns al sud d’Àsia. (96/97/98/99). Des que s'instal·lés al nord de Noruega, són les expedicions a Lapònia, Groenlàndia, Svalbard i Patagònia les que han ocupat la major part del seu temps lliure. Acaba de rebre la Medalla La Exploradora a la seva trajectòria professional i personal.

 

______________________________________________

Javier CachoFrancesc Bailón José Mijares protagonizarán la tertulia mensual de la Sociedad Geográfica Española y nos hablarán desde muy diversas ópticas de exploración polar y de cómo se vive hoy en esas regiones extremas.

Javier Cacho es físico, investigador polar, divulgador científico y ha escrito algunos de los mejores libros y biografías sobre exploración polar. José Mijares es uno de los más reconocidos especialistas en expediciones a lugares fríos, alpinista, esquiador y buceador, y vive desde hace 20 años en el norte de Noruega. Francesc Bailón es antropólogo especializado en los pueblos árticos y ha realizado más de 35 expediciones a las regiones polares.

En esta tertulia hablaremos de la historia de conquista del Ártico y la Antártida, de su experiencia como exploradores y viajeros por estas regiones extremas y también de los retos a los que se enfrentan las regiones más frías e inaccesibles del planeta. ¿Para qué sirve hoy explorar las zonas árticas o la Antártida? ¿Qué peligros acechan a estos frágiles espacios donde nos jugamos la sostenibilidad del planeta? ¿Cómo vive hoy el pueblo inuit y cómo se ha adaptado a los rápidos cambios globales? ¿Para qué sirven las bases científicas en estas zonas?

Los tres participantes en la tertulia son miembros de la SGE y acaban de recibir uno de los premios que cada año otorga La Exploradora, una asociación alavesa, hermanada con la SGE, dedicada a la promoción de la Geografía y los Viajes, y heredera directa de la primera Sociedad Geográfica de nuestro país creada en 1868 por Manuel Iradier, el explorador de Guinea.

El encuentro será moderado por Lola Escudero, secretaria de la Sociedad Geográfica Española y responsable de actividades, proyectos y eventos de la SGE; y Miguel Gutiérrez Garitano, viajero, explorador y escritor, que ha llevado a cabo y liderado 12 expediciones desde 2003 a lugares remotos y zonas de conflicto.

JAVIER CACHO

Es escritor, científico, físico y divulgador científico español. Pionero en la Antártida con estudios sobre la capa de ozono, fue miembro de la Primera Expedición Científica Española a la Antártida en 1986. Ha sido durante varias campañas Jefe de la base Antártica Juan Carlos I. Destaca desde hace años como divulgador sobre la historia de las exploraciones polares, con libros sobre ShackeltonNansen, etc. En fechas recientes se ha convertido en el primer español en dar su nombre a una isla cercana al Polo Sur, pues esa ha sido la decisión del Comité Científico para la Investigación de la Antártida (SCAR). Se trata de un islote rocoso cercano a la Isla Snow, en las Shetland del Sur. Acaba de recibir la Medalla al Miembro de Honor de La Exploradora.

FRANCESC BAILÓN TRUEBA

Es licenciado en Antropología cultural por la Universidad de Barcelona y titulado en Wilderness Guide Level 1 por la European Wilderness Education School. Se dedica al estudio, investigación y divulgación de los pueblos árticos y de las culturas precolombinas. Ha realizado más de treinta y cinco expediciones a las regiones polares y ha viajado a más de 50 países. Es guía cultural de viajes al Ártico, ha escrito numerosos artículos y libros y ha asesorado artes escénicas, obras de teatro, películas y documentales relacionados con el pueblo Inuit. Acaba de recibir la Medalla La Exploradora a su trayectoria profesional y personal.

 

JOSÉ MIJARES

Nacido en Palencia, Jose Mijares es uno de los más reconocidos especialistas en expediciones a lugares fríos; alpinista, esquiador, pionero de packraft, buceador… Vive en el norte de noruega donde tiene su empresa turística desde hace 20 años. Durante 11 años trabajó como guía turístico en Europa y norte de África y desde muy jovencito ha estado viajando alrededor del mundo haciendo expediciones en zonas alpinas y polares. Entre sus múltiples viajes caben destacar los dos años que estuvo recorriendo los Andes (91/92/93) o los cuatro inviernos en el sudeste Asiático. (96/97/98/99). Desde que se instalara en el norte de Noruega, son las expediciones en Laponia, Groenlandia, Svalbard y Patagonia las que han ocupado la mayor parte de su tiempo libre.