Fòrum en línia: Mauméjean, un taller de vidrieria artística a Madrid

Comienza:
  24 de noviembre de 2020 19:00

Termina:
18:45

Detalles

Fecha:

  24 de noviembre de 2020

Hora:

19:00 - 18:45

Categoría del evento:

Lugar:

Barcelona

Avda. Diagonal, 512, Barcelona

Teléfono:

932097099


Añadir a mi calendario

Els nostres amics d’Ahora Arquitectura ens parlen d’un dels tallers de vidrieria artística més destacats i prolífics d’Europa: Mauméjean, una taller de vidriera artística a Madrid 1897 - 1952).

La família de vidriers francesos Maumejean va regentar durant gairebé una centúria -des de mitjans de segle XIX fins a mitjans de l'XX- un dels tallers de vidrieria artística més destacats i prolífics d'Europa. La seva ingent producció es localitza sobretot a França, on en 1862 es va fundar el taller original, i a Espanya, on des de 1897 es va establir el seu principal filial; països tots dos en què les creacions d'aquesta firma adornen avui un sens fi d'edificis.

No obstant això, les seves obres també poden trobar-se en altres llocs d'Europa i fins i tot en alguns d'Amèrica, Àfrica i Àsia. Tan enorme acceptació, en el temps i l'espai, es va fonamentar en l'especial capacitat de les seves diferents responsables per conjugar admirablement unes innegables qualitats artístiques amb una intel·ligent gestió comercial. Apunta’t a aquest fòrum en línia aquí.

_______________________________

Nuestros amigos de Ahora Arquitectura nos hablan de uno de los talleres de vidriería artística más destacados y prolíficos de Europa: "Mauméjean, una taller de vidriería artística en Madrid 1897 - 1952)".

La familia de vidrieros franceses Mauméjean regentó durante casi una centuria – desde mediados del siglo XIX hasta mediados del XX – uno de los talleres de vidriería artística más destacados y prolíficos de Europa. Su ingente producción se localiza sobre todo en Francia, donde en 1862 se fundó el taller original, y en España, donde desde 1897 se estableció su principal filial; países ambos en los que las creaciones de esta firma adornan hoy un sinnúmero de edificios.

No obstante, sus obras también pueden hallarse en otros lugares de Europa e incluso en algunos de América, África y Asia. Tan enorme aceptación, en el tiempo y el espacio, se fundamentó en la especial capacidad de sus distintos responsables para conjugar admirablemente unas innegables cualidades artísticas con una inteligente gestión comercial.