Fòrum online: Trobades polars amb Javier Cacho – Els xerpes de l’Antàrtida

Comienza:
  28 de abril de 2022 19:00

Termina:
20:00

Detalles

Fecha:

  28 de abril de 2022

Hora:

19:00 - 20:00

Categoría del evento:

Avda. Diagonal, 512, Barcelona

Teléfono:

932097099


Añadir a mi calendario

L'Antàrtida és el continent de la pau i la ciència. No obstant això, juntament amb les activitats científiques que s'hi fan, trobem un nombre cada vegada més gran d'activitats esportives. Cada any, aprofitant l'estiu austral, ens arriben notícies d'esportistes que han arribat esquiant fins al Pol Sud o que han ascendit als principals cims antàrtics, especialment al bec més alt: la muntanya Vinson. El que no sol aparèixer a les notícies és el desplegament logístic que comporta una expedició d'aquest tipus. Aquests viatges es contracten a empreses específiques, que compten amb els mitjans materials i humans (avions, vehicles, campaments i guies) per donar el suport necessari. Igual que passa a l'Himàlaia, on els muntanyencs i escaladors utilitzen xerpes per donar-los suport, aquí també aquestes aventures esportives compten amb suport de guies, el treball de les quals passa totalment desapercebut. En aquesta Trobada Polar comptarem amb la presència de Juan José Miramón, un d'aquests xerpes antàrtics que durant els estius australs forma part de l'equip d'una empresa de logística antàrtica que dóna suport a aquest tipus d'expedicions esportives i, en alguns casos, simplement turístiques. Amb ell ens internarem a l´Antàrtida i ens explicarà com s´organitza els diferents tipus de logística per donar suport a aquestes expedicions. Una tasca que us permet gaudir d'un dels paradisos naturals de més difícil accés del planeta.

ELS NOSTRES CONVIDATS

JUAN JOSÉ MIRAMÓN Juan José Miramón ha estat vinculat a la natura i a l'aventura des de ben petit. Va estudiar Turisme, direcció hotelera i un màster en cooperació internacional per poder organitzar viatges que promoguessin la consciència mediambiental i cultural. Amb aquesta filosofia ha estat guia al Nepal, Groenlàndia, illa de Pasqua, Perú, desert d'Atacama… Des del 2017 s'ha dedicat exclusivament a la feina en zones polars, especialment a l'Antàrtida, on com a guia ha viatjat en cinc ocasions al Pol Sud Geogràfic i aquest estiu començarà a treballar en un vaixell d'expedició que recorrerà diverses regions de l'Àrtic, incloent-hi el famós Passatge del Nord-oest.

JAVIER CACHO

Físic, investigador polar i divulgador científic, Javier Cacho va ser membre de la Primera Expedició Científica Espanyola a l'Antàrtida. Ha estat col·laborador del Programa Antàrtic Espanyol i secretari del Comitè Nacional de Recerca Antàrtica. Ha estat a l'Antàrtida en vuit ocasions i tres com a cap de la base antàrtica espanyola. És autor de diversos llibres sobre història de l'exploració polar: Amundsen-Scott: Duelo en la Antártida; Shackelton, el indomable; Nansen, maestro de la exploración polar; Yo, el Fram i Héroes de la Antártida. És el primer espanyol que ha donat nom a una illa de l'Antàrtida, Cacho Island.

******

La Antártida es el continente de la paz y la ciencia. Sin embargo, junto a las actividades científicas que se realizan allí, encontramos un número cada vez mayor de actividades deportivas. Todos los años, aprovechando el verano austral, nos llegan noticias de deportistas que han llegado esquiando hasta el Polo Sur o que han ascendido a las principales cumbres antárticas, en especial a su pico más alto: el monte Vinson.

Lo que no suele aparecer en las noticias es el despliegue logístico que conlleva una expedición de este tipo. Estos viajes se contratan a empresas específicas, que cuentan con los medios materiales y humanos (aviones, vehículos, campamentos y guías) para dar el apoyo necesario.

Al igual que ocurre en el Himalaya, donde los montañeros y escaladores utilizan sherpas para darles apoyo, aquí también estas aventuras deportivas cuentan con apoyo de guías, cuyo trabajo pasa totalmente desapercibido.

En este Encuentro Polar contaremos con la presencia de Juan José Miramón, uno de estos “sherpas antárticos” que durante los veranos australes forma parte del equipo de una empresa de logística antártica que da apoyo a este tipo de expediciones deportivas y, en algunos casos, simplemente turísticas.

Con él nos internaremos en la Antártida y nos explicará cómo se organiza los distintos tipos de logística para dar apoyo a estas expediciones. Una labor que le permite disfrutar de uno de los paraísos naturales de más difícil acceso del planeta.

NUESTROS INVITADOS

JUAN JOSÉ MIRAMÓN

Juan José Miramón ha estado vinculado a la naturaleza y a la aventura desde pequeño. Estudió Turismo, dirección hotelera y un máster en cooperación internacional para poder organizar viajes que promoviesen la conciencia medioambiental y cultural. Con esta filosofía ha sido guía en Nepal, Groenlandia, isla de Pascua, Perú, desierto de Atacama… Desde 2017 se ha dedicado exclusivamente al trabajo en zonas polares, especialmente en la Antártida, donde como guía ha viajado en cinco ocasiones al Polo Sur Geográfico y este verano comenzará a trabajar en un barco de expedición que recorrerá diversas regiones del Ártico, incluyendo el famoso Pasaje del Noroeste.

JAVIER CACHO

Físico, investigador polar y divulgador científico, Javier Cacho fue miembro de la Primera Expedición Científica Española a la Antártida. Ha sido colaborador del Programa Antártico Español y secretario del Comité Nacional de Investigación Antártica. Ha estado en la Antártida en ocho ocasiones y tres de ellas como jefe de la base antártica española. Es autor de varios libros sobre historia de la exploración polar: Amundsen-Scott: Duelo en la Antártida; Shackelton, el indomable; Nansen, maestro de la exploración polar; Yo, el Fram y Héroes de la Antártida. Es el primer español que ha dado nombre a una isla de la Antártida, Cacho Island.