Travel Talks: Cicle Sostenibilitats – La mirada sostenible: trobada amb Álvaro Planchuelo

Comienza:
  28 de septiembre de 2022 19:00

Termina:
20:00

Detalles

Fecha:

  28 de septiembre de 2022

Hora:

19:00 - 20:00

Categoría del evento:

Avda. Diagonal, 512, Barcelona

Teléfono:

932097099


Añadir a mi calendario

30 plazas

Arquitecte de professió, arqueòleg per vocació, cooperant per convicció i ornitòleg per afició. Així es defineix Álvaro Planchuelo, un dels prescriptors més veterans i estimats de El País Viajes. La sostenibilitat es troba al cor de tots i cadascun dels projectes que duu a terme. Per això, és un dels convidats d'honor al nostre cicle Sostenibilitats. 

 

La seva professió és Arquitecte Superior especialitzat en Urbanisme, també és Màster en Restauració del Patrimoni Arqueològic i Arquitectònic i Màster en Energies Renovables i Eficiència Energètica. Com arquitecte és especialista en actuacions relacionades amb el patrimoni cultural, natural i les infraestructures turístiques, així com en urbanisme territorial i urbà. A part d'haver treballat en moltes comunitats autònomes, també ho ha fet en països de 4 continents com Costa Rica, Oman, Senegal, Portugal, Índia o Iraq. És col·laborador en alguns centres de divulgació del patrimoni com la Universitat de Bagdad o la Universitat Javeriana de Bogotà.

   

Al seu treball d'arquitecte que inclou també la restauració del patrimoni arqueològic, històric i natural, s'afegeix la de cooperant, amb la realització de projectes de cooperació a el Senegal, Mali i Guatemala. És, a més, fundador i president de l'ONG Campamentos Solidarios, que implanta petits eco campaments turístics en zones remotes d'Àfrica i Centre Amèrica. També és soci plenari de SEO Birdlife, de la Asociació de Amigos de los Castillos i de la Sociedad Geográfica Española.

La seva manera d'entendre el viatge és a través del compromís i la responsabilitat. Per això és l'autor de diversos conceptes en l'àmbit del turisme sostenible com global nomads, ecoturisme actiu o la petjada en positiu, i actualment, a més de prescriptor per a El País Viajes, exerceix com a Coordinador de l'Observatori de Turisme Responsable i Sostenible de la revista Viajar

En aquesta trobada, parlarem amb ell de totes aquestes vessants i de com ha aconseguit integrar la mirada sostenible en el seu àmbit professional.

*******

Arquitecto de profesión, arqueólogo por vocación, cooperante por convicción y ornitólogo por afición. Así se define Álvaro Planchuelo, uno de los prescriptores más veteranos y queridos de El País Viajes. La sostenibilidad se encuentra en el corazón de todos y cada uno de los proyectos que lleva a cabo. Por eso, es uno de los invitados de honor en nuestro ciclo Sostenibilidades

Su profesión es Arquitecto Superior con la especialidad de Urbanismo, también es Máster en Restauración del Patrimonio Arqueológico y Arquitectónico y Máster en Energías Renovables y Eficiencia Energética. Como arquitecto es especialista en actuaciones relacionadas con el patrimonio cultural, natural y las infraestructuras turísticas, así como en urbanismo territorial y urbano. Además de en muchas comunidades autónomas españolas, ha trabajado en diversos países de 4 continentes como Costa Rica, Omán, Senegal, Portugal, India o Iraq. Es colaborador en algunos centros de divulgación del patrimonio como la Universidad de Bagdad o la Universidad Javeriana de Bogotá.

A esta labor de arquitecto, que incluye también la restauración del patrimonio arqueológico, histórico y natural, se añade la de cooperante, con la realización de proyectos de cooperación en Senegal, Mali y Guatemala. Es, además, fundador y presidente de la ONG Campamentos Solidarios, que implanta pequeños eco campamentos turísticos en zonas remotas de África y Centro América. También es socio plenario de SEO Birdlife, de la Asociación de Amigos de los Castillos y de la Sociedad Geográfica Española.

Su forma de entender el viaje es a través del compromiso y la responsabilidad. Por eso es el autor de diversos conceptos en el ámbito del turismo sostenible como global nomads, ecoturismo activo o la huella en positivo, y actualmente, además de prescriptor para el País Viajes, ejerce como Coordinador del Observatorio de Turismo Responsable y Sostenible de la revista Viajar

En este encuentro, hablaremos con él de todas estas vertientes y de cómo ha logrado integrar la mirada sostenible en su ámbito profesional.