MYRIAS: Un projecte fotogràfic d’Elena Sol

Publicado el 28 de septiembre de 2022

“L’home no té naturalesa, només història”, va declarar Ortega y Gasset. Mentre la naturalesa “simplement és”, nosaltres ens trobem atrapats en la Història i en el succeir de les nostres obligacions. 

Myrias, el projecte guanyador de la primera convocatòria del certamen fotogràfic The Journey, que inaugurem el proper 20 d’octubre, explora els punts de contacte entre naturalesa i civilització més enllà de la ficció moderna que situen una davant de l’altra i qüestiona mitjançant la seva poètica visual aquesta discontinuïtat entre el no-temps de la naturalesa i la temporalitat humana. Ara més que mai, la irrupció del que és real en forma d’esdeveniment natural ha posat en evidència la inutilitat de seguir considerant encara la natura com a exterioritat, soscavant fins als fonaments el poder de la narració humana i fonent catastròficament utopia i distòpia en el nostre present.

 

La fotògrafa de Tenerife Elena Sol articula aquest viatge fotogràfic a través del temps segons el mètode d’investigació arqueològic, en tres fases de feina, exploració, representació i revelació: 

(I) Arqueopoètiques. L’indici. On el que és mutable i el que és etern es confonen.

(II) Protohorizons. La icona. On l’ésser humà i la naturalesa sembla que conflueixen. 

(III) Premonicions. La visió. On el presagi es torna advertència i el futur no esdevé.

Myrias, arrel grega de miríada, quelcom incalculable, que no podem abastar, se’ns mostra aquí com un recorregut en el qual les imatges exerceixen la funció d’objectes històrics nous. Un viatge arqueològic on els paisatges del present, comuns tant a la naturalesa com a l’ésser humà, connecten amb el Temps en tota la seva magnitud.

A més de ser guardonada amb el premi The Journey 2019, aquesta obra, desenvolupada entre els anys 2015 i 2019 durant viatges per part de la geografia europea (Espanya, Croàcia, Regne Unit, Letonia, França, Islàndia) va ser seleccionada als Voies Off de Arlés 2017, va obtenir el segon premi als Visionados de Photoalicante 2019 i es va exposar en una primera fase al Festival PA-TA-TA 2019 (Itineraris fotogràfics).

 

SOBRE ELENA SOL

«Em commouen aquelles fotografies que s’articulen al límit entre allò que és quotidià i allò espiritual, entre alllò que descobrim i allò que l’ull construeix, entre allò que veiem objectivament i allò que percebem de manera subjectiva. En què la bellesa es presenta com l’element precís per unir intel·lecte i sensibilitat.

El viatge i el recorregut per la vida esdevenen fonamentals per alimentar el meu relat creatiu, basat en la recontextualització de les meves pròpies imatges des de diferents perspectives: espacial, temporal, emocional o racional.

Em veig a mi mateixa propera a la figura del col·leccionista -de signes, d’objectes- o a la de l’arquitecte o escultor que ensambla el que troba per reconstruir sensacions.

La meva font d’inspiració directa és la nostra relació amb l’entorn natural.”

La fotògrafa Elena Sol (Tenerife, 1973) és llicenciada en Belles Arts per la Universitat de La Laguna. Després de viatjar per diversos països va decidir que la fotografia seria el mitjà per comprendre, crear i capturar el món que l’envoltava. Des de 2013 ha realitzat exposicions col·lectives i individuals i ha rebut diversos premis i mencions com el segon premi PHOTOALICANTE FESTIVAL REVIEWS, la menció honorable de la Tokyo International Foto Awards o la menció als Moscow International Foto Awards.

 

SOBRE THE JOURNEY

El certamen fotogràfic The Journey va néixer fruit del compromís de B travel Xperience amb l’art en general i la fotografia en particular. Els nostres espais han estat, des de els seus inicis, llocs de trobada, però també de creació i descobriment. I les exposicions fotogràfiques han estat el puntal des del qual hem desenvolupat la nostra feina. 

L’any 2019 vam fer un pas endavant amb la creació d’aquest certamen fotogràfic, per al qual comptem amb l’assessorament i suport de Fundación Foto Colectania. Un certamen dirigit a aquelles persones que vulguin explorar el concepte de viatge des de múltiples dimensions i perspectives, i que compta amb uns honoraris per al guanyador o guanyadora i la producció d’una exposició que viatjarà per les diferents galeries de la marca.

Elena Sol va ser escollida com la primera guanyadora d’aquest certamen amb el seu espectacular projecte Myrias. Quasi tres anys després, i després de la pausa provocada per la pandèmia, per fi podem gaudir d’aquest fascinant treball a les nostres sales. 

 

************

“El hombre no tiene naturaleza, sólo historia”, expuso Ortega y Gasset. Mientras la naturaleza “simplemente es”, nosotros nos encontramos atrapados en la Historia y en el sucederse de nuestros quehaceres. 

Myrias, proyecto ganador de la primera convocatoria del certamen fotográfico The Journey, que inauguraremos el próximo 20 de octubre, explora los puntos de contacto entre naturaleza y civilización más allá de la ficción moderna que sitúa una frente a otra, y cuestiona mediante su poética visual esa discontinuidad entre el no-tiempo de la naturaleza y la temporalidad humana. Ahora más que nunca, la irrupción de lo real en forma de evento natural ha puesto en evidencia la inutilidad de que sigamos considerando a la naturaleza como exterioridad, socavando hasta los cimientos el poder de la narración humana y fundiendo catastróficamente utopía y distopía en nuestro presente.

La fotógrafa tinerfeña Elena Sol articula este viaje fotográfico a través del tiempo según el método de investigación arqueológico, en tres fases de trabajo, exploración, representación y revelación: 

(I) Arqueopoéticas. El indicio. Donde lo mutable y lo eterno se confunden. 

(II) Protohorizontes. El icono. Donde ser humano y naturaleza parecen conflluir. 

(III) Premoniciones. La visión. Donde el presagio se vuelve advertencia y el futuro no acontece.

Myrias, raíz griega de miríada, algo incalculable, que no podemos abarcar, se nos muestra aquí como un recorrido en el que las imágenes ejercen la función de objetos históricos nuevos. Un viaje arqueológico en el que los paisajes del presente, comunes a naturaleza y ser humano, conectan con el Tiempo en toda su magnitud.

Además de ser galardonada con el premio The Journey 2019, esta obra, desarrollada entre los años 2015 y 2019 en viajes por parte de la geografía europea (España, Croacia, Reino Unido, Letonia, Francia, Islandia) fue seleccionada en los Voies Off de Arlés 2017, obtuvo el segundo premio en los Visionados de Photoalicante 2019 y se expuso en su primera fase en el Festival PA-TA-TA 2019 (Itinerarios fotográficos).

SOBRE ELENA SOL

«Me conmueven esas fotografías que se articulan en el límite entre lo cotidiano y lo espiritual, entre lo descubierto y lo que el ojo construye, entre lo que vemos objetivamente y lo que percibimos de manera subjetiva. En las que la belleza se presenta como el elemento preciso para unir intelecto y sensibilidad.

El viaje y el recorrido por la vida se vuelven fundamentales para alimentar mi relato creativo, basado en la recontextualización de mis propias imágenes desde diferentes perspectivas: espacial, temporal, emocional o racional.

Me veo a mí misma cercana a la figura del coleccionista -de signos, de objetos- o a la del arquitecto o escultor que ensambla lo que encuentra para reconstruir sensaciones.

Mi fuente de inspiración directa es nuestra relación con el entorno natural.”

La fotógrafa Elena Sol (Tenerife, 1973) es licenciada en Bellas artes por la Universidad de La Laguna. Después de viajar por diferentes países decidió que la fotografía sería el medio para comprender, crear y capturar el mundo que la rodeaba. Desde 2013 ha realizado tanto exposiciones colectivas como individuales y ha recibido varios premios y menciones como el segundo premio PHOTOALICANTE FESTIVAL REVIEWS, la mención honorable de la Tokyo International Foto Awards o la mención en los Moscow International Foto Awards.

SOBRE THE JOURNEY

El certamen fotográfico The Journey nació fruto del compromiso de B travel Xperience con el arte en general y la fotografía en particular. Nuestros espacios han sido, desde su inicio, espacios de encuentro, pero también de creación y descubrimiento. Y las exposiciones fotográficas han sido el puntal desde el que hemos desarrollado nuestro trabajo. 

En 2019 dimos un paso más allá con la creación de este certamen fotográfico, para el que contamos con el asesoramiento y apoyo de Fundación Foto Colectania. Un certamen dirigido a aquellas personas que quieran explorar el concepto de viaje desde múltiples dimensiones y perspectivas, y que cuenta con unos honorarios para el ganador o ganadora y la producción de una exposición que iterará por las diferentes galerías de la marca.

Elena Sol fue elegida la primera ganadora de este certamen con su espectacular proyecto Myrias. Casi tres años después, tras el parón provocado por la pandemia, por fin podremos disfrutar de este fascinante trabajo en nuestras salas.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *