Paisatge Inacabat, una exposició fotogràfica de Miguel Ángel García

Publicado el 20 de diciembre de 2019

Queden encara indrets per explorar? Existeix algun lloc per descobrir en aquest món globalitzat? El fotògraf Miguel Ángel García ha encetat un viatge per paisatges urbans (espais que a primera vista semblen cada cop més homogenis i intercanviables) per fer visible allò invisible d’aquestes ciutats.

Aquesta sèrie de fotografies, que tenen el seu inici al 2016, ens porten fins a l’Índia, a uns espais urbans molt distants i diferenciats dels europeus, però on es pot apreciar el que podríem denominar “transciutat”: el batec de la vida urbana que s’expandeix per tot el planeta, generant al mateix temps similituds i diferències.

A l’exposició, comisariada per José Jiménez, les imatges s’articulen en tres seccions: «A TRAVÉS DEL TEMPS», «DE L’IDEA A LA FORMA», «DE LA FORMA A L’IDEA». En aquestes imatges radiants, l’Índia es construeix i s’eleva. La recerca de Miguel Ángel García és un dels registres més profunds, a l’àmbit de la imatge visual, de aquest món en transformació en el que vivim.

_______________________________________

¿Quedan aún lugares por explorar? ¿Existe algún lugar por descubrir en este mundo globalizado? El fotógrafo Miguel Ángel García ha iniciado un viaje por paisajes urbanos (espacios que a primera vista parecen cada vez más homogéneos e intercambiables) para hacer visible lo invisible de estas ciudades.

Esta serie de fotografías, que tienen su inicio en 2016, nos traen hasta la India, a unos espacios urbanos muy distantes y diferenciados de los europeos, pero donde se puede apreciar lo que podríamos denominar «transciudad»: el latido de la vida urbana que se expande para todo el planeta, generando al mismo tiempo similitudes y diferencias.

En la exposición, comisariada por José Jiménez, las imágenes se articulan en tres secciones: «A TRAVÉS DEL TIEMPO», «DE LA IDEA A LA FORMA», «DE LA FORMA A LA IDEA». En estas imágenes radiantes, la India se construye y se eleva. La búsqueda de Miguel Ángel García es uno de los registros más profundos, en al ámbito de la imagen visual, de este mundo en transformación en el que vivimos.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *