Publicado el 20 de enero de 2020

Què diferència una bona fotografia d’una gran història?  El curs d’Storytelling està concebut perquè amants i iniciats en la fotografia aprenguin  a explicar històries prenent com a base la construcció d’una sèrie fotogràfica. Al llarg de les sessions teòriques parlarem de narrativa visual, així com dels diferents ritmes i estructures amb els que podem crear una sèrie basada en imatges. La finalitat de tot plegat és aprendre a potenciar la nostra capacitat narrativa, millorant les nostres habilitats amb la càmera per tal de guiar i conectar a l’espectador amb la història, posant totes les nostre eines a favor del tema que volem explicar. Es farà especial èmfasi en els processos de planificació (investigació i storyboard) i edició (selecció i ordre) a l’hora de crear una història.

El curs consistirà en una sèrie de quatre sessions teòriques, una sortida pràctica i una úlima sessió de revisió i edició dels treballs resultants. La finalitat és ampliar els horitzons fotogràfics d’aquelles que ha estàn familiaritzats amb la captura d’imatges a través de qualsevol suport, ja sigui una càmera analògica, digital, telèfon o tablet.

__________________________________

¿Qué diferencia una buena fotografía de una gran historia? El curso de Storytelling está concebido para que amantes e iniciados en la fotografía aprendan a contar historias en base a la construcción de una serie fotográfica. A lo largo de las sesiones teóricas hablaremos de narrativa visual, así como de los distintos ritmos y estructuras con los que podemos crear una serie basada en imágenes. La finalidad de todo ello es aprender a potenciar nuestra capacidad narrativa, mejorando nuestras habilidades con la cámara para guiar y conectar al espectador con la historia, poniendo todas nuestras herramientas a favor del tema que queremos contar. Se hará especial hincapié en los procesos de planificación (investigación y storyborad) y edición (selección y orden) a la hora de crear una historia.

El curso consistirá en una serie de cuatro sesiones teóricas, una salida práctica y una última sesión de revisión y edición de los trabajos resultantes. Su finalidad es ampliar los horizontes fotográficos de aquellos que ya están familiarizados con la captura de imágenes a través de cualquier soporte, ya sea cámara analógica, digital, teléfono o tablet.

Sessions:

1 De la icona a la sèrie: En aquesta primera sessió parlarem de les diferències entre imatge icònica i la construcció d’una sèrie fotogràfica, posant exemples de diferents projectes i debatint sobre la seva realització i contingut. Dimecres 12 de febrer a les 19h.

2 Narrativa visual: Aquesta sessió està dirigida a parlar dels diferents tipus de narratives visuals, comparant el llenguatge fotogràfic amb el del cinema o el còmic, i com la influència d’altres disciplines artístiques i medis d’expressió ens ajuden a l’hora d’explicar històries amb la nostra càmera. Dimecres 11 de març a les 19h.

3 El poder de l’Storytelling: En la tercera sessió farem èmfasi en el poder de la fotografia per explicar històries i com la càmera és una eina excepcional per conectarnos al món que ens rodeja. On resideix la força de les imatges que generem? Com busco i plantejo un nou tema per explicar amb fotografies?

4 Edició i postproducció: El cicle teòric del taller es tanca amb una sessió en la qual s’explicaràn les diferències entre edició i postproducció d’imatges, i com ambdós processos han de treballar-se sempre a favor de la temàtica que el fotògraf ha decidit retratar, sacrificant la individualitat de la icona en benefici del conjunt de la sèrie.

5 Sortida fotogràfica: Es tracta d’un exercici pràctic en el que cada alumne haurà de realitzar una petita sèrie de fotografies posant en pràctica les nocions apreses. El tutor es mantindrà a certa distància del grup supervisant l’experiència de cada alumne i podent recórrer a ell en cas de dubte.

6 Edició en grup: La última sessió del taller consisteix en una taula d’edició digital per la qual cadascún dels alumnes haurà de treure 2 carpetes preparades: una d’elles amb 30 fotografies obtingudes durant la dortida fotogràfica. L’altra contindrà una selecció ordenada, d’entre 5 i 10 imatges, feta a prtir de les 30 de la carpeta anterior. Aquesta última serà l’aposta personal de cada alumne per explicar la seva sortida fotogràfica, i sobre la qual debatrem i reeditarem breument a classe.

____________________________________

Sesiones:

1 Del icono a la serie: En la primera sesión hablaremos de las diferencias entre la imagen icónica y la construcción de una serie fotográfica, poniendo ejemplos de diferentes proyectos y debatiendo sobre su realización y contenido. Miércoles 12 de febrero a las 19h.

2 Narrativa visual: Esta sesión está dirigida a hablar de los distintos tipos de narrativas visuales, comparando el lenguaje fotográfico con el del cine o el cómic, y como la influencia de otras disciplinas artísticas y medios de expresión nos ayudan a la hora de contar historias con nuestra cámara. Miércoles 11 de marzo a las 19h.

3 El poder del Storytelling: En la tercera sesión haremos hincapié en el poder de la fotografía para contar historias y cómo la cámara es una herramienta excepcional para conectarnos al mundo que nos rodea. ¿Dónde reside la fuerza de las imágenes que generamos? ¿Cómo busco y planteo un nuevo tema para contar con fotografías?

4 Edición y postproducción: El ciclo teórico del taller se cierra con una sesión en la que se explican las diferencias entre edición y postproducción de imágenes, y como ambos procesos deben trabajarse siempre a favor de la temática que el fotógrafo ha decidido retratar, sacrificando la individualidad del icono en pos del conjunto de la serie.

5 Salida fotográfica: Se trata de un ejercicio práctico en el que cada alumno deberá realizar una pequeña serie de fotografías poniendo en práctica las nociones aprendidas. El tutor se mantendrá a cierta distancia del grupo, supervisando la experiencia individual de cada alumno, pudiendo recurrir a él en caso de duda.

6 Edición en grupo: La última sesión del taller consiste en una mesa de edición digital para la que cada uno de los alumnos deberá traer 2 carpetas preparadas: Una de ellas con 30 fotografías obtenidas durante la salida fotográfica. La otra contendrá una selección ordenada, de entre 5 y 10 imágenes, hecha a partir de las 30 de la carpeta anterior. Esta última será la apuesta personal de cada alumno para relatarnos su salida fotográfica, y sobre la cual debatiremos y reeditaremos brevemente en clase.

Javier Corso, Fotògraf & Explorer de National Geographic

Javier Corso (1989) va començar a trebllar com a documentalista l’any 2011. Com a director de l’agència i productora de projectes documentls OAK, coordina cada projecte realitzat per els diferents equips de treballs multidisciplinars, i des de l’any 2019 exerceix d’asesora creativa i productora de continguts per accions especials per National Geographic Partners (Espanya).

Els seus projectes han estat publicats en medis com National Geographic, AlJazeera, TIME, GEO, El País, El Mundo, VICE o la Revista 5W, entre altres. La seva obra ha estat exposada en destacats centres culturals i festivals de la imatge com l’Institut Cervantes de Nova York, l’Instituto Cervantes d’Albuquerque, el Florida Museum of Photographic Arts i els festivals de fotografía PHOTON, Imaginaria i DOCfield (España), FotoWeek DC (Washington), Photo Romania Festival (Cluj Napoca), Balkan Photo Fest (Sarajevo) i LUMIX Festival (Hannover).

Entre els premis rebuts per les seves fotografies destaquen la Beca de l’International PHOTON Festival, una medalla de bronze als Prix de la Photographie Paris (Px3), el tercer premi als Moscow International Foto Awards (MIFA), varies mencions d’honor als International Photography Awards (IPA) i el Jessica Lum Award a l’excelència en fotoperiodisme. Posteriorment ha estat finalista dels DAYS JAPAN, Freelens Award, World Reporter Award, Contemporary African Photography Prize, Siena International Photography Awards, els Balkan Photo Awards, entre altres. El 2018 és nominat per el programa 6×6 Global Talent Program de World Press Photo i el seu projecte MATAGI rep la Early Career Grant de la National Geographic Sociaty.

En l’actualidad resideix a Barcelona i combina el seu rol a OAK amb el de docent en diverses escueles i universitats com l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya, Grisart Escola Internacional de Fotografia, el Postgrau en Fotoperiodisme de la Universidad Autònoma de Barcelona (UAB) i Workshop Experience.

_________________________________

Javier Corso, Fotógrafo & Explorer de National Geographic

Javier Corso (1989) empezó a trabajar como documentalista en el año 2011. Como director de la agencia y productora de proyectos documentales OAK coordina cada proyecto realizado por los distintos equipos de trabajo multidisciplinares, y desde el año 2019 ejercen de asesora creativa y productora de contenidos para acciones especiales para National Geographic Partners (España).

Sus proyectos han sido publicados en medios como National Geographic, AlJazeera, TIME, GEO, El País, El Mundo, VICE o la Revista 5W, entre otros. Su obra ha sido expuesta en destacados centros culturales y festivales de la imagen como el Instituto Cervantes de New York, el Instituto Cervantes de Albuquerque, el Florida Museum of Photographic Arts y los festivales de fotografía PHOTON, Imaginaria y DOCfield (España), FotoWeek DC (Washington), Photo Romania Festival (Cluj Napoca), Balkan Photo Fest (Sarajevo) y LUMIX Festival (Hannover).

Entre los galardones recibidos por sus fotografías destacan la Beca del International PHOTON Festival, una medalla de bronce en los Prix de la Photographie Paris (Px3), el tercer premio en los Moscow International Foto Awards (MIFA), varias menciones de honor en los International Photography Awards (IPA) y el Jessica Lum Award a la excelencia en fotoperiodismo. Posteriormente ha sido finalista de los DAYS JAPAN, Freelens Award, World Reporter Award, Contemporary African Photography Prize, Siena International Photography Awards, los Balkan Photo Awards, entre otros. En 2018 es nominado para el programa 6×6 Global Talent Program de World Press Photo y su proyecto MATAGI recibe la Early Career Grant de la National Geographic Sociaty.

En la actualidad reside en Barcelona y combina su rol en OAK con el de docente en distintas escuelas y universidades como el Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya, Grisart Escuela Internacional de Fotografía, el Postgrado en Fotoperiodismo de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y Workshop Experience.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *