Vinyetes joves i solidàries

Publicado el 3 de febrero de 2020

Vinyetes joves i solidàries son una selecció dels treballs que va donar la collita del CCOOMICS 2019, o sigui les practiques d’alumnes de les escoles d’Art Industrial, Massana, Llotja, Pau Gargallo i Serra i Abella. Son l’expressió d’una engrescadora transformació, metamorfosi, de la idea en relat mitjançant la sinopsi, el guió, l’esbós… l’acabat, de les diferents etapes d’un recorregut creatiu que culmina en una historieta. I cadascún d’aquests treballs, fruit d’aquesta mena de viatge, es converteix alhora en una invitació a la realització d’un altre  viatge específic en forma de lectura. És una travessia mental on les vinyetes son les escales d’un itinerari d’emocions, sentiments, il·lusions i pors. A aquestes pàgines trobareu molts tipus de viatges. En coherència amb l’edat dels seus autors, abunden els que narren històries de reafirmació personal, els que descriuen la lluita contra els estereotips de gènere, ètnics…Totes elles reivindiquen la llibertat per poder triar el camí, el destí i els acompanyants del recorregut vital dels seus protagonistes.

Però, a més a més, aquest any CCOOMICS és part d’un pont de solidaritat i col·labora amb el projecte MusicAula – Missió Kenia amb l’objectiu de construir una escola pública a Kithunthi (Kenia) mitjançant projectes escolars de micro-economia així com produccions culturals locals i de transformació social. Per això aquestes narracions visuals ens parlen de l’existència del Sud. Del Sud marcat per la geografia, del que configuren les desiguals coordenades socioeconòmiques a nivell mundial i dels diferents suds que hem creat dintre de les nostres societats nòrdiques i fins i tot dintre de les persones. I per tant,  les seves planes, seqüències i vinyetes, les histories es converteixen en invitació a viatjar cap a la igualtat amb el Nord, amb els nords, que podreu gaudir a partir del 20 de febrer a a la nostra World Gallery.

Viñetas jóvenes y solidarias son una selección de los trabajos que resultaron de la cosecha del CCOOMICS 2019, o sea las prácticas de alumnos de las escuelas de Arte Industrial, Massana, Llotja, Pau Gargallo y Serra i Abella. Son la expresión de una estimulante transformación, metamorfosis, de la idea en realidad mediante la sinopsis, el guión, el esbozo…el acabado, de las diferentes etapas de un recorrido creativo que culmina en una historieta. Y cada uno de estos trabajos, fruto de esta especie de viaje, se convierten a la vez en una invitación a la realización de otro viaje específico en forma de lectura. Es una travesía mental donde las viñetas son las escaleras de un itinerario de emociones, sentimientos, ilusiones y miedos. En estas páginas encontraréis muchos tipos de viajes. En coherencia con la edad de sus autores, abundan los que narran historias de reafirmación personal, los que describen la lucha contra los estereotipos de género, étnicos… Todas reivindican la libertad para poder escoger el camino, el destino y los acompañantes del recorrido vital de sus protagonistas. 

Pero, además, este año CCOOMICS forma parte de un puente de solidaridad y colabora con el proyecto MusicAula – Missió Kenia con el objetivo de construir una escuela pública en Kithunthi (Kenia) mediante proyectos escolares de micro-economía así como producciones culturales locales y de transformación social. Por esto estas narraciones visuales nos hablan de la existencia del Sur. Del Sur marcado por la geografía, del que configuran las desiguales coordenadas socioeconómicas a nivel mundial y de los diferentes sures que hemos creado dentro de nuestras sociedades nórdicas y hasta dentro de las personas. Y por lo tanto, en sus páginas, secuencias y viñetas, sus historias se convierten en una invitación a viajar hacia la igualdad con el Norte, con los nortes, que podréis disfrutar a partir del 20 de febrero en nuestra World Gallery. 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *